Hjem Funktioner Fordele Kunder Blog Om os JobsVi ansætter! Kontakt
Databehandlingspolitik
Hvis du har modtaget en email fra os ang. GDPR og optimeringerne grundet dette, skal du se bort fra denne tidligere udgave herunder. Denne side vil senere blive opdateret med den nyeste version hurtigst muligt.
 1. Databehandlingspolitik
  Denne Databehandlingspolitik (“Databehandlingspolitikken”) gælder for alle brugere (“dig”, “brugere” eller “Kunde”) af Emply Hire (“Løsningen”). Kunden og Emply International ApS (“Emply”) benævnes i det følgende hver for sig som “Part” og sammen “Parterne”. Det er en betingelse for at bruge Løsningen, at Kunden har indgået en Aftale vedrørende Software-as-a-Service (”Aftalen”) og accepterer Emplys Brugervilkår (”Brugervilkårene”).

  Brugervilkårene, Databehandlingspolitikken og Aftalen udgør tilsammen hele det kontraktmæssige grundlag mellem Parterne vedrørende Løsningen.

  Efter indgåelse af Aftalen må Kunden benytte Løsningen i overensstemmelse med Databehandlingspolitikken og Brugervilkårene.

  Ved at tilgå Løsningen accepterer Kunden Databehandlingspolitikken.

  Nye funktioner, der tilføjes til Løsningen, er underlagt Databehandlingspolitikken.

  Databehandlingspolitikken bliver løbende opdateret, og den seneste version af Databehandlingspolitikken regulerer Parternes aftalemæssige forhold.

  Ved væsentlige ændringer i Databehandlingspolitikken orienterer Emply Kunden om disse ændringer.

  Det er Kundens ansvar at holde sig opdateret vedrørende ændringer i Databehandlingspolitikken, selvom Emply på forhånd tilstræber at holde Kunden orienteret om væsentlige ændringer.

  1. Hvis Kunden ikke overholder denne Databehandlingspolitik, har Emply ret til omgående at afbryde Kundens konto og ophæve Parternes aftaler vedrørende Løsningen. Kunden er i den forbindelse ansvarlig for al forårsaget skade.

   Betingelserne nedenfor er gældende for at sikre beskyttelsen og sikkerheden vedrørende information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, når data er overleveret fra en person, der kontrollerer denne data til en person, der behandler denne data.

   Den danske persondatalov (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) og EU Databeskyttelsesdirektivet pålægger visse forpligtelser på en dataansvarlig for at sikre, at alle databehandlere, som den dataansvarlige engagerer, giver tilstrækkelig garanti for, at behandlingen af data, der sker på vegne af den dataansvarlige, er sikker.

   Disse forpligtelser gælder for at sikre overensstemmelse med den danske persondatalov.
 2. Formålet med behandlingen af data
  Emply modtager og behandler ansøgeres og ansattes data, der relaterer sig til Kundens ansøgere og ansatte.

  Kunden bruger Løsningen, forstået på den måde, at Kunden gør det muligt for sine brugere af Løsningen at indsætte personoplysninger såsom navn, adresse, cpr-nummer, uddannelsesinformation, anbefalinger, helbredsoplysninger mv. i Løsningen.
 3. Definitioner og fortolkninger
  Følgende definitioner gælder:

  1. “Personoplysninger” betyder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede), som defineret i Persondataloven, indhentet af den Dataansvarlige, Databehandleren og/eller en af disses koncernforbundne selskaber eller repræsentanter.
  2. “Behandling” eller “Behandle” betyder enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for, og kan omfatte overførsel af data til hvilket som helst land inden for EØS.
  3. “Den registrerede” betyder den navngivne fysiske person, værende en ansøger eller en ansat hos den Dataansvarlige.
  4. “Dataansvarlig” betyder Kunden, der alene eller i samarbejde med andre bestemmer formålet, og måden hvorpå der sker Behandling af Personoplysninger.
  5. ”Databehandler” betyder Emply/Emply ApS, som behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.
 4. Forpligtelser relateret til behandling og beskyttelse af personoplysninger
  1. Databehandleren accepterer i enhver henseende at Behandle Personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven og kun med det formål og på en sådan måde, som specificeret fra tid til anden skriftligt af den Dataansvarlige og ikke med andre formål eller på andre måder, medmindre den Dataansvarlige har givet sit forudgående skriftlige tilsagn til dette.
  2. Databehandleren vil Behandle både følsomme og ikke-følsomme Personoplysninger og accepterer at behandle denne information strengt fortroligt. Databehandleren har ret til at bruge Personoplysninger til de formål, der er nævnt ovenfor.
  3. Databehandleren vil, på en måde der er i overensstemmelse med Persondataloven, implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre Personoplysningerne fra uautoriseret eller ulovlig Behandling, hændelige tab, destruktion eller skade på Personoplysningerne.
  4. Databehandleren skal ved den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige nødvendig information for at gøre den Dataansvarlige i stand til at bestemme, at de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger er foretaget. Databehandleren skal overholde betingelser, som er foreskrevet af myndigheder i relation til Behandling af Personoplysninger inkluderet i ydelser, der udføres af Emply som en del af driften og vedligeholdelsen af Løsningen.
  5. Databehandleren varetager og bekræfter overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren har overholdt og fremover vil overholde sine forpligtelser i henhold til EU Databeskyttelsesdirektivet, Persondataloven og anden relevant lovgivning vedtaget herunder.
  6. Den Dataansvarlige varetager og bekræfter overfor Databehandleren, at den Dataansvarlige har overholdt og fremover vil overholde sine forpligtelser i henhold til EU Databeskyttelsesdirektivet, Persondataloven og anden relevant lovgivning vedtaget herunder.
  7. Den Dataansvarlige anerkender, at Databehandleren er berettiget til at Behandle ansøgere og medarbejderes Personoplysninger, leveret af den Dataansvarlige eller ansøgere og ansatte selv, udelukkende med det formål, som den Dataansvarlige har modtaget samtykke til at Behandle deres Personoplysninger i henhold til.
  8. Enhver misligholdelse fra begge Parter vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af Parternes aftaler vedrørende Løsningen.
  9. Disse betingelser fortsætter, så længe som Databehandleren leverer tjenester til den Dataansvarlige eller Behandler Personoplysninger, afhængig af hvilken af disse der ophører sidst.
  10. Enhver tvist, der udspringer af Databehandlingspolitikken, eller vedrører misligholdelse, opsigelse/ophævelse eller gyldigheden af denne, skal afgøres i henhold til dansk ret, dog undtagen danske lovvalgsregler.
  11. Enhver tvist, der udspringer af Databehandlingspolitikken, eller vedrører misligholdelse, opsigelse/ophævelse eller gyldigheden af denne, skal afgøres ved de danske domstole.
Over 245.000 rekrutteringsmedarbejdere bruger allerede Emply. Få en gratis demonstration!
Din virksomhed
Dit navn
Din e-mail
Dit telefonnummer
Du er meget velkommen til at kontakte vores lokale salgsafdeling for en snak om dine rekrutteringsprocesser og hvordan vi kan hjælpe dig.
Fantastisk brugervenlig og intuitiv rekrutteringsplatform, der til fulde har mødt vores forventninger...
Læs og se vores kundehistorier
Lavet med for rekruttering i København, Danmark
 
© Emply 2018