Krachtige tools om
 
GDPR compliant te zijn in HR

Emply helpt u om AVG en GDPR compliant te zijn, is gecertificeerd voor de beste frameworks
 
in de markt en hanteert ‘s werelds beste beveiligingstechnologie.

Demo aanvragen
Toestemming
Verkrijg digitale toestemming van personen die te allen tijde kan worden ingetrokken en geef hen toegang tot hun eigen persoonsgegevens.
Veiligheidsmaatregelen
Emply draagt zorg voor de technische maatregelen en biedt u de tools om de juiste organisatorische maatregelen te nemen.
Slimme verwijdering
Stel bewaartermijnen in die voldoen aan de AVG wetgeving en u helpen om gegevens automatisch te verwijderen wanneer dat noozakelijk is.
EU Hosting
Al uw HR-gegevens worden opgeslagen in een beveiligd Tier 3-datacenter in Europa met ISAE 3000- en ISAE 3402-certificeringen.

Wat is GDPR?

Op 25 mei 2018 heeft de Europese Unie een enorme stap gezet in de richting van betere gegevensbescherming door de General Data Protection Regulation (GDPR) in te voeren. Dit betekent dat elke organisatie die zich bezighoudt met persoonsgegevens van mensen, moet voldoen aan nieuwe normen voor transparantie, beveiliging en verantwoording.

Platform dat u
 
gemoedsrust geeft

We zijn trots op onze gegevensbeveiliging en ontwikkelen de tools om u te helpen AVG en GDPR compliant te zijn. Verkrijg de benodigde toestemming en informeer mensen over welke persoonsgegevens u van hen opslaat, zodat zij deze kunnen bekijken, bewerken en verwijderen. Geautomatiseerde opslagregels verwijderen gegevens wanneer dat noodzakelijk is.

Naadloze DPA

Onze Data Processing Agreement ofwel verwerkersovereenkomst benadrukt de verplichtingen die van toepassing zijn op Emply als gegevensverwerker en uzelf als verwerkingsverantwoordelijke. Samen met onze algemene voorwaarden vormt dit de contractuele basis voor naleving van de AVG / GDPR en hoe we uw gegevens verwerken en beschermen.

Top beveiligd data
 
center in Europa

Gegevens worden opgeslagen bij Global Connect, in een streng beveiligd Tier 3-datacenter in Denemarken, dat ISAE 3000 en ISAE 3402 gecertificeerd is. We maken gebruik van Cisco's nieuwste firewalltechnologie en voeren continu testen uit om er zeker van te zijn dat het systeem up-to-date is op het gebied van data security.

Laten we samen GDPR
 
compliant
zijn!

Ontvang een vrijblijvende demo en ontdek alle nieuwe manieren waarop
 
Emply u kan helpen talent aan te trekken, te binden en te boeien.
Demo aanvragen
Copyright © 2020 Emply ™.
 
All rights reserved.